Na konci letošního roku si připomínáme výročí jednoho z velikánů české literatury, Karla Čapka. Je to již 80 let od jeho úmrtí, přesně tomu tak bylo 25.12.2018.

Karel Čapek se narodil 9. ledna 1890. Za nedlouho si tedy připomeneme také výročí narození (128 let), ačkoliv to nebude ještě kulaté. Jeho knihy jsou nám všem hodně známé a čtené, proto jistě není třeba jej obecně dál představovat.

Významný český spisovatel. Doktor filosofie, redaktor Národních listů, Lidových novin, dramaturg a režisér vinohradského Královského divadla. Dlouholetý přítel T. G. Masaryka, mezinárodně aktivní ve spisovatelském Penclubu.
Napsal desítky pojednání, článků, především knih s lidským a mravním odkazem –Bílá nemoc, Válka s mloky, R.U.R., Krakatit, Matka atd. Opakovaně navržen na Nobelovu cenu míru.
“Pravda je víc než moc, proto je trvalá.” 

Kdo byl zednářem. LÓŽE U VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE [online]. [cit. 2018-12-28]. Dostupné z: http://www.luvs.cz/vyznamni-zednari.html

Podpis Karla Čapka
ROBOT

Dnes už každý ví, že globálně rozšířené slovo robot vymyslel právě Karel Čapek ve své hře R.U.R.. Možná to není tak úplně pravda a vlastnictví by mělo patřit jeho bratru Josefovi. Tak jako tak zůstane autorství v rodině Čapků.

Zednář

Jak už se dalo výše z citace poznat, byl Karel Čapek, stejně jako mnoho jiných jemu podobných v té době, Svobodným zednářem. Jeho činnost a vstup do lóže však neměl být rituální, tedy takový, jak by se u zednářské lóže čekalo. Dle přednášky Jany Čechurové, zveřejněné na stránkách Památníku Karla Čapka, je přímo řečeno:

Karel Čapek nám může sloužit jako příklad, „jak by se to dělat nemělo“.

http://www.capek-karel-pamatnik.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200013&id=14414

Vznik lóže však reagoval na situaci doby, především té politické. Lóže, která dodnes existuje – Řádná a dokonalá Lóže Národ – byla založena v březnu 1919, tedy v době čerstvého osamostatnění českého státu. Aktivním členem při zakládaní lóže byl především František Sís. Další členové nové lóže pak zakládali další lóže, které dali vzniku první obedience Veliké Lóži Československé. Z tohoto pohledu byl tedy Karel Čapek aktivní a důležitou součásti období, kdy se rodila nová česká svobodná země.

Velká myšlenka

Z díla Karla Čapka mě nejvíce zaujal antiutopistický román Továrna na absolutno. Z počátku jsem příliš nechápal funkci karburátoru, dokud jsem si jí nezačal dávat do souvislostí částečně se svobodným zednářstvím, ale především s Vědou (Velkou Vědou), hermetismem a jinými náboženskými texty.

„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

Jan 1

Nejen v bibli nalezneme vysvětlení činnosti karburátoru. Podobné texty však náleží i do mnohem starších období a oblastí. Podobné mýty o stvoření světa nalezneme například v Indi a hinduismu, a tako ve starověkém Egyptě.

Pokud dílo neznáte, tak karburátor je zařízení, které dokonale spaluje hmotu. Například klasický kotel pro spalování uhlí zanechává mnoho odpadu, který se dál již nedá použít – popel, pára a jiné zbytky. Karburátor však uhlí spálí dokonale, tedy kompletně odstraní veškerou hmotu. A zde právě přichází návaznost na výše zmíněné poznámky, kdy prapočátkem bylo něco nadsmyslového, Velký architekt, bůh (s malým b). Tato entita dál tvořila. Hmota – materia prima dala vzniku všemu kolem nás. Stručně řečeno, vše kolem nás je tvořeno hmotnou a duchovní stránkou. Právě ono duchovno je části prvotní nehmotné existence (například hinduistický pojem brahma). Pokud vlastníme zařízení, které je schopno dokonale odstranit hmotu, musí logicky zbýt pouze to duchovno. Není to plyn, není to nic hmotného. Těžko to popsat a pochopit. V Továrně na absolutno pak můžeme pozorovat účinky těchto duchovních úniků po spálení hmoty. Jednak zde pozoruji jeho znalost, nebo podvědomí o těchto esoterických vědách, a také odkaz na fyziku a atomovou energii.

Rozhlasová hra

Poslechněte si rozhlasovou hru Českého rozhlasu.

Dvoudílná dramatizace antiutopistického románu o hrozbách nekontrolovaného pokroku, fanatismu a lidském svědomí. Účinkují Vladimír Brabec, Rudolf Hrušínský, Jiří Adamíra, Gabriela Vránová, Petr Haničinec, Ilja Racek, Jiří Holý, Zdeněk Řehoř, Jan Přeučil a další. Natočeno v roce 1988. Poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

https://vltava.rozhlas.cz/karel-capek-tovarna-na-absolutno-7709265
zdroje