Kdo jsou Svobodní zednáří? Co skrývá řád svobodných zednářů? Lze na tyto otázky odpovědět jednoduše?

Tyto dotazy pokládá hodně lidí, ale odpovědi na ně jsou různé, pokud už se nějaké najdou. Záleží kdo se ptá a koho se ptá. Obvykle se najdou dva hlavní typy reakcí. Zaprvé to je neutrální odpověď, která popisuje obecně známé informace a bez hlubšího hodnocení. Rozšířenější reakcí bude spíše ta negativní, která svobodné zednáře staví do role vládců světa a především příčinou všech špatných situací, které se dějí, nebo děly. Samozřejmě i Velká válka byla připisována tomuto řádu. Co je na tom pravdy?

Obecně jsou kořeny řádu zednáři datovány až do starověkého Egypta, ale samotný řád byl založen až v roce 1717. Spojení s Egyptem je více méně symbolické a následuje učení škol mystérií.

Alfons Mucha (1860 – 1939) 33. mistrovský stupeň (Svrchovaný velký generální inspektor) Skotského ritu starého a přijatého
Tajné společenství?

Nezasvěcenení mající povědomí o této organizaci, popisují jej jako tajné společenství. Je tomu tak? Není. Už jen tím, že zednáři jsou známi na celém světě, nelze řád považovat za tajné. Navíc v mnoha státech se jedná o státní správou registrované spolky. O tajném společenství tedy není možné mluvit. Co však lze řící, je, že svobodné zednářství je uzavřené společenství. Pouze členové (zasvěcení) dostanou možnost využít klíče k vědění.

Zednářem je každý, kdo buduje svůj vlastní život, aby mohl přispět k dokonání uměleckého díla života celého lidstva. Blahu lidstva nemůže nikdo posloužiti, kdo neudělá sám ze sebe, čím býti může a býti má.

-Gotthold Ephraim Lessing-

Ernst und Falk. Gespräche für Freimaurer (1778)

Proč svobodní a zednáři?

Titul svobodní vychází z pojmu, který známe a znamená svobodného člověka, muže. Je potřeba myslet, že v době založení řádu, byla svoboda přece jen trochu vzácnější než dnes. A proč zednáři? Především díky jejich návaznosti na středověké zednářské spolky,. které se zabývali zejména velkolepými stavbami, chrámy a katedrály, které nepředstavovaly a stále nepředstavují pouze samotnou stavbu, ale jsou protkány mnoha stavebními znalostmi souvisejícími s hlubokou znalostí hermetismu a alchymie. Na tyto vědy je potřeba se dívat seriózně, jelikož to byly ve své době důležité vědy, které samozřejmě přitahovaly i mnoho šarlatánu, kteří se snažili na těchto vědách pouze přiživit. Díky tomu je v dnešní době na tyto vědy pohlíženo spíše s humorem (viz. známá pohádka Císařův pekař), ačkoliv jejich důležitost neklesla, ale spíše se na ně zapomíná.

Svobodné zednářství nenabízí konrétní a originální učení, ale představuje komplexní esoterické učení vycházející z hermetismu, kabaly a jiných učení. Texty těhto učení jsou mnohdy dostupné i profánní společnosti, ale pouze jejich čtení je jim často nesrozumitelné. Pouze zasvěcení, kteří našli nabízené klíče k vědění dokáži pochopit jejich hodnotu a správně použit.

Je třeba říci, že svobodní zednáří nejsou jediným řádem. Stejně zaměřené společnství existovaly během celé historie a existují dodnes. Pomineme-li starověký Egypt, můžeme za jeden z nejznámějších řádů označit Templáře (Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu). Mezi dalšími patří významný řád Rosenkruciánů (Starý Mystický Řád Růže a Kříže A.M.O.R.C.), nebo Martinistů.

Pokud si myslíte, že žádného zednáře neznáte, určitě se mýlíte. Nemusí se jednat přímo osoby z vašeho okolí, ale stačí se podívat do minulosti. Mezi významnými čechy nalaznete A. Muchu, J.E. Purkyně, E. Beneše jako členy řádu. Přes vše co tito lidé dokázali je na zamyšlení, proč se dívat na řád negativně.

Pojďme brát tento první článek jako úvod do této problematiky a dále se podíváme na další podrobnosti řádu.

Zednářská symbolika – Ostrava