Píše se rok 1938. Skupina českých okultistů a mágů se schází k náročnému rituálu s cílem zaútočit na astrální tělo Adolfa Hitlera. Rituálu se neúčastní Jiří Arvéd Smíchovský, intelektuál se třemi doktoráty, černokněžník, fašista a spolupracovník Sicherheitsdienstu, který se po dobu okupace podepisuje jako Georg Arwed Smichowski. Je pravděpodobné, že na svoje antifašistické kolegy z okultní branže donáší, řadu lidí dostane na šibenici.

(Zdroj: Radio Wave – https://wave.rozhlas.cz/hergot-malostransky-dabel-jiri-arved-smichovsky-5184399)

Hostem pořadu je Petr Kalač z Dokumentačního centra českého hermetismu, který se velice aktivně zabývá děním v této oblasti. Pokud by jste se o osobu J.A. Smíchovského zajímali více, mohu doporučit i knihu Malostranský ďábel od Jana Poláčka.

Osobně se ztotožňuji s názorem pana Kalače, který by se raději účastnil povídání o skutečně významných osobnostech a ne jít formou senzace se zviditelněním člověka, který si takovou pozornost nezaslouží. Přesto však jsem rád, že diskuze na tato témata probíhají a bude tomu tak i v budoucnu.