Heuréka? Určitě by se dalo zvolat, pokud by šlo o první případ rozluštění této tajemné knihy. Bohužel se zatím asi jedná jen o další v řadě. Tentokrát se do podvědomí zapíše doktor Bristolské univerzity, Gerard Cheshire. Můžeme doufat v pokračování jeho práce na překladu rukopisu a v budoucnosti se opravdu dočkat rozkrytí tajemství, které manuskript obsahuje?

Samozřejmě záleží, zda kniha vůbec nějaká tajemství obsahuje. Podle výzkumu doktora Cheshire by tomu asi tak úplně nemělo být. Tvrdí, že kniha byla sepsána v proto-románském jazyce, který se používal na ostrově Ischia, ležícího nedaleko italské Neapole.

Jejím obsahem pak jsou běžné rady z oboru bylinkářství, léčení, lázeňství, astrologie, mateřství, rodičovství a to vše sepsáno ctihodnými dominikaskými sestrami pro neapolskou královnu Kateřinu Kastilskou, která žila na zmíněném ostrově.

Práce byla uveřejněna i na stránkách Bristolské univerzity, která jej však během krátké doby stáhla. Stručně řečeno, Cheshireova práce na rukopisu je jeho soukromou aktivitou a s univerzitou nemá nic společné. Věřím, že i ona víra v rozlušetění rukopisu může působit trochu přehnaně, jelikož zatím nemáme informace, že se pracuje již na finálním překladu knihy. Zmíněny byly pouze koncepty textu, které se podobají jiným existujícím jazykům.

Po uveřejnění zprávy se rovněž objevily reakce, které zpochybňují, že kniha by mohla být tím, za co ji považuje doktor Cheshire.

Co o manuskriptu víme?

Asi jen to, že existuje, současným majitelem je Beinecke Rare Book & Manuscript Library při univeritě Yale a je pojmenována po nálezci Wilfridovi Michaelu Voynichovi, a je napsána neznámým jazykem. Moc toho není. Většina informací je pak již spekulací. Výzkumem se však podařilo zjistit, že manuskript pochází někdy z roku 1420. Není však znám autor. Za autora někdo považuje Rogera Bacona. Což už nesouhlasí s datem vniku 1420, jelikož Roger Bacon zemřel v roce 1292. Možná to byl John Dee (narozen 1527). Něco je třeba přehodnotit.

Existuje hodně názorů co by kniha měla být, ale tři z nich jsou považovány za nejvíce možné:

  • Text manuskriptu je zašifrován. Po nalezení klíče nebude problém text dešifrovat a přečíst obsah.
  • Manuskript je pouhý vtip. Hříčka jedince, možná s osobním cílem? Možná podvod na důvěřivce dané doby, ukrývající alchymistická tajemeství a tak nabízena za velké finanční obnosy (Rudolf II.)? Možná podvod samotného W. M. Vonicha?
  • Manuskrript obsahuje přepis skutečného jazka, který existuje pouze v ústní formě, ale ne v psané.

Voynich

Jak už bylo výše zmíněno, kniha nenese jméno podle svého autora, ale znovuobjevitele W. M. Voynicha. Ten jej získal v Itálii v roce 1912. Ta se stala jeho životním dílem a následně mnoha dalších, kteří se již více než sto let snaží přijít na to, co je to za knihu.

Fakta?

Kniha má 240 stran a je rozdělena do několika témat.

  • botanika
  • astrologie
  • biologie
  • kosmologie
  • farmakologie
  • recepty

Zajímavé jsou především kresby rostlin, jelikož většina z nich není identifikovatelná, jako by pocházela z jiného světa. Stejně tak se spekuluje nad nákresy nahých žen, podivných nádobách, mapách a podobně. Celá kniha je velká záhada.

Kam dále?

V úvodu jsem psal, že se nejedná o první překlad knihy. Těchto zpráv se během let objevilo mnoho. Manuskritem se zabývá mnoho lidí po celém světě, od profesionálů na univerzitách, po amatéry, kteří svůj volnýc čas investují do rozkrytí záhady. Aktuálně není znám žádný skutečný překlad, který by obecně uspokojil honbu za “pokladem”.

Velkým zdrojem informací je samozřejmě internet. Případně je možno začít s valstním studiem. Níže naleznete odkaz na digitalizovanou podobu manuskriptu, přímo na stránách Beinecke.

Závěrem

Co říci závěrem. Informaci jsem dostal nejdříve z listu The Guardian. Během krátké doby se začaly informace objevovat i na českých zpravodajských serverech. Význam zde vidím. Manuskript je často a vážně spojován se středověkou Prahou.

Video

Dodatek

Když jsme už u toho luštění. Francouzská vesnice vypsala odměnu za rozsluštěni tamní “Rosettské desky”. Částku 2000 Euro dostane úspěšný překladatel. Jedná se o středověký text vytesaný do kamene. Více info ZDE a ZDE.

Zdroje: